ඔබ ලඟම ඇති නිර්වාණය තවමත් හඳුනා නොගත්තේද..? මුලා නොවන්න. අඥාණ නොවන්න. මේ සත් ධර්මය අසන්න. නැවත නැවතත් අසන්න. නුවනින් යුතුව නිවන පිණිසම කටයුතු කරගන්න.

දුලභ ධර්මදේශනා එකතුව


 අතිපූජ්‍ය ශ්‍රී වජිරඤ්‍යාණ ස්වාමින්වහන්සේ  ෴
01. Danaya.


  අතිපූජ්‍ය නාරද ස්වාමින්වහන්සේ  ෴ අතිපූජ්‍ය පියදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ  01. Dharmadesana.
02. Sitha.
03. Mangala Sutta.
04. Brhakma Chariya Sutta.
05. Owada Prathi Mokshaya.
06. Aahara.
07. Kalyana Mithraya.
08. Atalo Dahama.
09. SathPurushaya.


 අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්‍ඤාසීහ මහානායක ස්වාමින්වහන්සේ  ෴
මඩිහේ මහනාහිමි ජීවිත කථාව කෙටියෙන්...
ආදාහන පූජොත්සව ඡායා රෑප එකතුව

 අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ  ෴ලබුනොරුව කන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, 
මුරියාකඩවල, ගලෙන් බිඳුණු වැව. 
දුරකථන. 025-3254193    072-2255883
http://venerablesudassana.org/ කඞඛාවිතරණී - අසා සැක තැන් ඇතොත් දුරුකර ගත හැකිය   විනය දේශනා  (රජරට වන වාසී භික්ෂු සංඝ සභාව) ෴


ගිහි පැවිදි සැමදෙනාගේ යහපත පිණිස මෙම විනය දේශනා ශ්‍රවනය, දැනගැනීම සහ පිළිපැදීම උදෙසා අවධානයට යොමු කරමි.

 MP3 ක්‍රියා නොකරන්නේනම් පිටුව අළුත් කිරීමට  


මෙම ධර්ම දේශණයන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් යමෙක් ධර්මාවබෝධය ලබයිද කුසල් රැස්කරයිද
ඒ කුසලය දේශකයාණන්වහන්සේටත් මෙම ධර්මය දේශනා සැකසීමට වෙහෙස මහන්සිවූ සියළු දෙනාටමත් පමා නොවී නිර්වාණබෝධය පිණිස හේතු වේවා !!!


free counters
අසන තරමට පින් පිරෙන කුසල් පිරෙන එකම දහම මේ බුදු දහම පමණකි.
X