ඔබ ලඟම ඇති නිර්වාණය තවමත් හඳුනා නොගත්තේද..? මුලා නොවන්න. අඥාණ නොවන්න. මේ සත් ධර්මය අසන්න. නැවත නැවතත් අසන්න. නුවනින් යුතුව නිවන පිණිසම කටයුතු කරගන්න.

Dharma Deshana


ධර්මදේශනාවකට ආරාධනා කිරීමේ කුසලය මහා කල්ප 8 ක් ද
ධර්මදේශනාව ශ්‍රවනය කිරීමේ කුසලය මහා කල්ප 9 ක් ද
ධර්මය දේශනා කිරීමෙන් සිමා රහිතව ද කුසලයන් හිමි වේ.
ධර්මදේශනාවක පින අනුමෝදන්වීමේ කුසලය මහා කල්ප 1 ක් ද වෙයි.

යමෙක් තමන් රැස්කල පින දෙවියන් සහිත ලෝකයාට 
අනුමෝදන් කිරීමෙන් ද පිනක් රැස් වේ.

Powered by දහම් විල


අන්තං කල්ප  1  =  මිනිස් වර්ෂ    86 40 000  x  1 යි බිංදු 140
අන්තං කල්ප  64  =  අසංක්‍ය කල්ප 1  (අසංක්‍ය කල්ප 1  =  1 යි බිංදු 140 )
අසංක්‍ය කල්ප  4  =  මහා කල්ප 1

මේ නිසා ධර්මදේශනාවක් අවසානයේ ඔබ ද පින් අනුමෝදන් වී දෙවියන් සහිත ලෝකයාට ද පින් අනුමෝදන් කරන්න අමතක නොකරන්න.


"මහණෙනි, යම් රාත්‍රියක තථාගතයන් වහන්සේ උතුම් සම්මා සම්බෝධිය අවබෝධ කළ සේක්ද, යම් රාත්‍රියක පිරිනිවන් පාන සේක්ද, ඒ අතරතුර යමක් වදාරත්ද, ප්‍රකාශ කරත්ද, ඒ සියල්ල එලෙසම සිදු වේ. වෙන ලෙසකට සිදු නොවේ. එමනිසා තථාගත යන නම යෙදී ඇත."


ඒ අමා මහ නිවන් මඟට මෙසේ පිවිසෙමු.......
(අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ)

free counters
අසන තරමට පින් පිරෙන කුසල් පිරෙන එකම දහම මේ බුදු දහම පමණකි.
X